sammen skaber vi rammer for HJEM!

boligerne

Sidebar

På Magdalene Marie er der i alt 64 boliger og indeholder en køkkendel og stue med karnap samt udgang til bad og toilet. Der er 4 bo-grupper på hver 16 boliger og til hver bo-gruppe hører spise/køkken område.

Hver bolig et grundareal på 31,5 kvadratmeter og inklusive fællesområder i alt 67 kvadratmeter. Alle boligerne er beregnet til beboere, der er gangbesværede eller bruger kørestol og er derfor indrettet kørestolsvenligt, uden dørtrin og med brede indgange. Der er forberedt til opsætning af loftlift i alle lejligheder. Den enkelte bolig kan efter behov indrettes fleksibelt, som et 1-rums eller 2-rums bolig med garderobeskabe mellem sove- og opholdsrum. Dog skal der nævnes, at der er 4 højskabe ved indgangspartiet.
Wc/badeværelset er stort. I badeværelset er badestol og håndvasken justerbart ved hæve/sænke metode.

Huslejen for en bolig på Magdalene Marie vil ligge på omkring 10.225 kr./måned, men alle vil kunne søge om boligstøtte for de samlede 67 kvadratmeter. På borger.dk kan du beregne, hvor meget boligstøtte du kan modtage hver måned. Det er nemlig en del, men beløbet er afhængigt af din indkomst og formue.

Vi lægger stor vægt på, at indretningen afspejler hjemlighed og er meget optaget af at inddrage beboerne, så de føler sig trygge og kan mærke at Magdalene Marie er deres hjem. Alle boligerne er indrettet med tekøkken, således at det er muligt for den enkelte beboer selv at lave mad – og ikke nødvendigvis altid skal være en del af fællesskabet. Beboerens familie og venner kan også lave mad sammen med beboeren.

De fysiske rammer giver mulighed for en høj grad af selvstændighed – og den enkelte beboers ret til at have et privatliv i boligen. Boligen er et væsentligt fundament for mennesker og skal danne grundlag for et hverdagsliv, således at den enkelte beboer – så vidt det er muligt – kan få støtte og vejledning til at udvikle og udnytte fysiske, psykiske og sociale ressourcer bedst muligt med henblik på at få en så selvstændig voksentilværelse som muligt med størst mulig livskvalitet.

Den enkelte beboer skal have hjælp og støtte til at opretholde en hverdag i forhold til egne ønsker og behov. Udgangspunktet er, at beboerne selv bestemmer over egen bolig og får differentieret støtte efter ønsker og behov. Beboerne bestemmer ligeledes selv graden af involvering og fællesskab. Beboerne har mulighed for at besøge hinanden.

Ved hovedindgangen er fællesrum, hvor der også er adgang til opholdsterrasser. Fællesarealerne er store og rummelige, således at der er plads til kørestole. Der er mulighed for at låne fællesrummet til fest.

Det første foto er en visualisering af hvordan boligen kommer til at fremstå. Resten er fotos af en færdig bolig uden møbler.

Den enkelte beboer bestemmer selvfølgelig selv, hvordan egen bolig ønskes indrettet.

 

Sidebar
Find hjem

Kontakt