værdierne er styrende

organisation

Sidebar

Visualisering af fællesområde bo-gruppe

Magdalene Marie ledes i det daglige af Forstander Inge Skelvig.

Magdalene Marie er en del af Fonden Mariehjemmene, der er en paraplyorganisation af 8 plejehjem for ældre mennesker og 12 sociale botilbud for mennesker med særlige behov.

Sidebar
Find hjem

Kontakt