fordi alle fortjener et godt liv

Værdigrundlag

Sidebar

“Min livskvalitet er forbedret, siden jeg flyttede. Jeg er ikke nær så nervøs, som jeg var før.
Man har ingen forpligtelser her, og det er skønt, at jeg ikke har ansvar for andet end mig selv.
Det er en stor lettelse for mig og min familie.”

(Citat fra en beboer)

I Mariehjemmene er beboerne omdrejningspunkt i alt, hvad vi gør. Vi er rodfæstede i at skabe hjem for mennesker, som har behov for omsorg, nærvær og støtte, og at gøre det med afsæt i de menneskers ønsker, drømme og behov.

Vi ønsker at skabe rammerne om Magdalene Marie baseret på vores værdigrundlag:

-fordi alle fortjener et godt liv!
  • Sammen skaber vi rammer for hjem
  • Vi realiserer drømme
  • Vi brænder for det, vi gør
  • Der er kort vej fra tanke til handling

Hverdagen på Magdalene Marie vil tage udgangspunkt i, at beboeren oplever selvbestemmelse og kvalitet i livet, så der kan skabes rammer og indhold for ’det gode liv’. Alle beboere på Magdalene Marie behandles som unikke mennesker, og den hjælp, de har behov for at modtage, ydes med respekt, indlevelse og faglighed. Plejen og livet på Magdalene Marie vil tage udgangspunkt i:

  • Indflydelse på eget liv
  • Respekt for forskellighed
  • Medmenneskeligheden i fokus
  • Gode oplevelser hver dag
  • En værdig afslutning på livet

Det betyder, at alle beboere efter en individuel vurdering og forventningsafstemning tilbydes støtte og pleje i overensstemmelse med deres ønsker og behov.

Du kan læse rapporten om Marie-plejehjemmenes DNA her!

Sidebar
Find hjem

Kontakt